Doučování

 

Doučování probíhá individuálně, případně je možno domluvit výuku ve skupinkách.

 

Skupinu si zajišťují zákazníci sami a kvůli kvalitě výsledku je nutné dodržet následující pravidla:

*děti jsou ze stejného ročníku,

*známkou se ve škole neliší více jak o stupeň (to znamená, že není vhodné společné doučování dítěte s dvojkami a zároveň se čtyřkami v jedné skupině),

* děti vyučuje pokud možno stejný učitel, případně se alespoň učí ze stejné učebnice.

 

Doučování je možné z následujících předmětů:


Pro děti s poruchami učení máme k dispozici speciálního pedagoga (pro předměty ZŠ).